Všechny akce

Přírodovědná vycházka na mokřady

akce

4.06.2016 (09:30)

Sraz je v sobotu 4. června 2016 v 9:30 u mokřadů Na Kačíně u silnice mezi Kuňovicemi a Mnichovicemi.


Vycházka je zaměřena na rostliny a živočichy mokřadů Na Kačíně a na představení práce Českého svazu ochránců přírody a Pozemkového spolku na lokalitě. Vycházka je vhodná i pro děti. Nutné vybavení jsou holinky.

Prùvodce: Ing. Mgr. Martin Klaudys.
Předpokládané ukončení v 11:00.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 

Kontakt: Ing. Mgr. Martin Klaudys
Kategorie: Akce pro veřejnost
Projekt: Norské fondy
Norské fondy