KontaktPOZEMKOVÝ SPOLEK PRO PŘÍRODU A PAMÁTKY PODBLANICKA (PSPPP)


Ing. Mgr. Martin Klaudys
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim

Tel./fax: 317845169, 317845965
e-mail:

Sídlo PSPPP je v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim. Je velmi symbolické, že před 100 lety se ve stejném domě scházel zdejší Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny.