Oblast působnosti

PSPPP se ve své činnosti zaměřuje na Podblanicko, což je území je přibližně vymezené správními hranicemi okresu Benešov. Zajímáme se i o lokality vzdálenější - některé lokality v péči PSPPP leží na Pelhřimovsku.

Mapka lokalit 2015