Rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů

english versionProjekt je zaměřen na spolupráci s vlastníky pozemků, které jsou významné z hlediska ochrany přírody a krajiny. Hlavním cílem projektu je zapojit vlastníky pozemků do šetrného způsobu hospodaření, vést je k takovému způsobu hospodaření a tím zlepšit stav lokalit obhospodařovaných pozemkovým spolkem i mimo něj. Pro dlouhodobou udržitelnost přístupu vlastníků budou vypracovány ochranářské plány pro cenné lokality. Dále dojde ke zlepšení stavu lokalit obhospodařovaných pozemkovým spolkem v rámci hospodařských zásahů podporujících jejich biodiverzitu.
 

Projekt Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka – rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.czPodrobnosti o jednotlivých aktivitách projektu naleznete zde.