Rašeliniště Na pramenech

Mokřadní lokalita "Na pramenech" se nachází nedaleko městečka Načeradec. Malé rašeliniště s navazující rašelinnou louku jsou skryté hluboko v lesním porostu. Na rašeliništi roste zvláště chráněná "masožravka" rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), na rašeliné louce bohatě mochna bahenní (Potentilla palustris).

PSPPP obhospodařuje lokalitu díky dohodám s vlastníky, část lokality se  podařilo vykoupit z prostředků Sbírky Místo pro přírodu. Pro lokalitu byl zpracován plán péče s uvedením hlavních zásahů a opatření do budoucna.

Na pramenech je i evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000. Pro zajištění tvorby soustavy Natura 2000 byla s Krajským úřadem Středočeského kraje uzavřena smluvní ochrana lokality.

GEOCACHING: Na lokalitě najdete keš ze série Lesní poklady Blanických rytířů


Rašeliniště


Rašelinná louka


Rosnatka okrouhlolistá


Informační tabule