Přírodní památka Rybníček u Studeného

Přírodní památka se nachází jižně od obce Studený, vlevo od silnice Studený - Těškovice. Jádrem chráněného území je malý rybník s navazujícími mokřadními loukami. Roste zde např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a v mělkém pobřežním pásmu rybníka bohatě ďáblík bahenní (Calla palustris).

PSPPP má v nájmu část mokřadních luk, monitoruje stav populací chráněných rostlin.


Ďáblík bahenní


Posečená loukaRybníček s ďáblíkem