Smrčiny

Mokřady u osady Palčice jsou jednou z nejlepších lokalit výskytu vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) na Podblanicku. Díky vysoké hladině podzemní vody je plocha trvale zamokřena, ve vlhkých letech se objevují i vodní plošky. I přes značné zamokření vyžadují mokřady kosení, které je v tomto případě velmi náročné a namáhavé - kosí se ručně. PSPPP kosí část mokřadů sousedící s lesem.


Podmáčená plocha s vachtou


Prstnatec májový


Vachta trojlistáInfotabule