Aktivity

AKTIVITA 1

Oslovování a začlenění hospodářů a vlastníků přírodně cenných přírodních lokalit v CHKO Blaník a Geoparku Blaník do činnosti pozemkového spolku.
 

AKTIVITA 2

Pro vlastníky a hospodáře bude uskutečněn jednodenní seminář zaměřený na péči o přírodně cenné lokality a na celkovou revitalizaci krajiny. Tématem přednášky budou šetrné způsoby obhospodařování a možnosti zisku finančních prostředků na tuto péči.

AKTIVITA 3

Pro vlastníky a hospodáře bude uskutečněn jednodenní seminář zaměřený na představení systému regionálního značení na Podblanicku. Seminář bude zaměřen na regionální značku "Z kraje blanických rytířů".
 

AKTIVITA 4

Exkurze pro veřejnost představí zájemcům zajímavosti Podblanické krajiny - orchideje Podblanicka a kvetoucí lýkovce na Kupsově skále.
 

AKTIVITA 5

Na vybraných územích budou provedeny komplexní botanické a zoologické průzkumy. Na základě zjištěných údajů budou vypracovány plány péče pro jednotlivá území, které určí management na příštích deset let.
 

AKTIVITA 6

Na čtyřech vybraných lokalitách dojde k zásahům, které budou směřovat k podpoře výskytu chráněných nebo vzácných druhů rostlin a živočichů.

 

Projekt Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka – rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz