Přírodní památka Hadce u Hrnčíř

Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 nacházející se nedaleko Kamberka. Hadcový bor a současně jedna ze dvou existujících lokalit kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii). Vzácně se tu objevuje i sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium). PSPPP lokalitu pravidelně monitoruje a ve spolupráci s vlastníkem - Obcí Kamberk - provádí na lokalitě zásahy na záchranu populace kuřičky - strhávání drnu, čištění lesních porostů. Na lokalitě je umístěna informační tabule.


kuřička hadcová


hadcový bor


informační tabule


Informační tabule