Sad krajových odrůd Jetřichovice

Sad krajových odrůd leží při silnici Jetřichovice - Vrchotice. Jedná se o starý vysokokmenný sad, který patří k typickým krajinným prvkům Podblanicka. Tento typ sadů byl umístěn na kraji obcí a tvořil přechod mezi vesnicí a okolní krajinou.  PSPPP zde provádí údržbu sadu - stromy jsou ošetřovány, plochy jsou přepásány. Pro návštěvníky je zde instalována informační tabule.

Sad je zapojen do projektu "Krajové odrůdy ovocných dřevin" ČSOP. Z dalších lokalit jsou sem umisťovány prostřednictvím roubů staré vzácné odrůdy ovocných stromů. Tyto odrůdy jsou adaptovány na klimatické podmínky Podblanicka, trpí méně škůdci a chorobami. Sad krajových odrůd tak přispívá k zachování pestrosti ovocných dřevin na Podblanicku.


sad s pastevními ohradníky


vysokokmeny ovocných stromů


výsadba nových stromků


Infotabule