Týnecká rotunda

Týnecká rotunda je kostel z 11. století, obranná hranolová věž je ze století 13. Kostel je součástí pozůstatků středověkého hradu, který patřil zřejmě Přemyslovcům. Ve věži kostela je usazena letní kolonie netopýra velkého čítající několik desítek jedinců.

Stavba je zároveň kulturní památkou, poměrně frekventovaným společenským místem i evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000. PSPPP inicioval jednání, jejichž výsledkem byl závazek vlastníka - Města Týnec nad Sázavou k zajištění kolonie netopýra velkého.


Týnecká rotunda.


Ve věži kostela sídlí kolonie netopýrů.


kolonie netopýrů.


netopýr velký.