Roudný

Vrch Roudný nedaleko Zvěstova je význačný areálem bývalého zlatodolu. Po těžbě zde zůstaly četné pozůstatky - propadliny, zavalená ústí šachet a štol, důlní budovy. PSPPP zpřístupnil tuto technickou památku naučnou stezkou, která ukazuje na starých fotografiích bývalou slávu těžby zlata.

Bývalé kalojemy zlatodolu vytváří svým uloženým jemnozrnným sedimentem specifickou lokalitu, která byla vyhlášena jako přírodní památka Roudný. Vyskytují se zde druhy teplomilného hmyzu, druhy acidofilníc trávníků ale i tolije bahenní (Parnassia palustris) nebo kruštík bahenní (Epipactis palustris) na zcela netypických stanovištích. PSPPP usiluje dlouhodobě o celkovou revitalizaci lokality prosvětlením a vytvořením nových sukcesních ploch.


naučná stezka


propadlinyzarůstající plochy v přírodní památce


obnažený povrch výsypek vyhledává teplomilný hmyz