Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka je program zastřešující ochranu přírodních a kulturních památek na Podblanicku prostřednictvím věcných práv, následnou péči o ně, propagaci památek a jejich ochrany.

"Cílem spolku je ochrana a rozvoj přírodního a kulturního bohatství Podblanicka zejména ve spolupráci s vlastníky a prostřednictvím vlastnických či jiných věcných práv k pozemkům a stavbám."