Ochrana přírody a krajiny

ČSOP Vlašim nabízí vlastníkům pozemků a hospodářům odborné poradenství při péči o přírodní lokality. 

Podrobné informace a rady k zásahům v krajině a jejich financování najdete v nově vydané příručce Péče o krajinu Podblanicka.

V příručce najdete následující témata:
  • voda v krajině
  • louky a pastviny
  • orná půda
  • lesy
  • sady a zahrady
  • financování péče
Příručka je pro zájemce k dispozici v Ekocentru ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264.

Další oblastí, kde může ČSOP Vlašim pomoci hospodářům, je péče o zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy s cílem jejich vyléčení a navrácení zpět do volné přírody, o které se stará Záchranná stanice pro živočichy.

Ochrana jednotlivých druhů organizmů, péče o vzácné biotopy a udržení druhové rozmanitosti je prováděna především prostřednictvím Programů druhové ochrany.

Publikace věnované ochraně přírody a krajiny naleznete v našem e-shopu.