Podpora spolku

Není vám lhostejný osud přírodních krás a památek Podblanicka? Máte zájem pomoci Pozemkovému spolku v jeho činnosti? Můžete využít jednu z následujících možností:
  • Máte pozemek s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů - např. mokřad, skalku, suchou stráň? Nabídněte svůj přírodovědně cenný pozemek ke spolupráci PSPPP
  • Zúčastněte se některé z našich brigád na pomoc podblanické přírodě. Pozemky v péči PSPPP obhospodařujeme s pomocí našich členů a dobrovolníků - sekání, vyřezávání náletů. O termínech brigád se lze informovat v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim.
  • Vstupte do ČSOP. Svým členstvím získáte určitá práva a výhody, zároveň také podpoříte činnost Pozemkového spolku.
  • Věnujte finanční dar PSPPP na účet 322147339/0800, do zprávy pro příjemce vyplňte "PSPPP".
  • Podpořte sbírku "Místo pro přírodu".