Mokřadní louky u Blažejovic

Komplex mokřadních luk v údolí potoka sevřeného lesy severovýchodně od Blažejovic. Vyskytuje se zde orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis),  vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) nebo všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Lokalita je cenná nejen botanicky, ale i z krajinářského hlediska. ČSOP Vlašim zde zajišťuje pravidelné kosení na základě uzavřených dohod s vlastníky pozemků. Návštěvníkům lokality je určena informační tabule umístěná u hráze rybníka na dolním konci údolíčka.


Vachta trojlistá v lučním porostu.


Suchopýry jsou ozdobou mokřadních luk.


Louky jsou vklíněny do lesa.


Infotabule