Stepi2021-10-07T15:56:04+02:00

Slunná a suchá místa, kde zní vrzání sarančat a kvetou žluté jestřábníky.

Stepi v pravém smyslu na Podblanicku nenajdeme, ale známe řadu suchomilných trávníků na mělkých půdách, na svazích pře­vážně orientovaných na jih. V minulosti bývaly tyto plochy využívány k pastvě, většinou ovcemi.

Smilkové trávníky

Smilkové trávníky tvoří menší plochy na okrajích mokřadů nebo na lesních okrajích. Vegetaci tvoří smilka tuhá, kostřava ovčí a další kostřavy, z bylin lze jmenovat zvonek okrouhlolistý, jestřábník chlupáček, mochnu nátržník nebo vítod. Ze vzácnějších druhů se vyskytuje všivec lesní a hadí mord nízký.

Acidofilní suché trávníky

Acidofilní suché trávníky se vyskytují na výslunných svazích na kyselých horninách – žule a rule. Z travin je dominantní kostřava ovčí, případně ovsíř luční,  psineček, bojínek tuhý. Z bylin zde roste smolnička, pavinec a mateřídoušky. Ze vzácných druhů se v těchto loukách vyskytoval vstavač kukačka. Na Podblanicku jsou hojnější spíše chudší typy na mělkých půdách okrajů lesa a mezích s jestřábníkem chlupáčkem, hvozdíkem a chmerkem.

Širokolisté suché trávníky

Velmi vzácně se na Podblanicku vyskytují širokolisté suché trávníky s válečkou a sveřepem. Z bylin se vyskytuje řepík, úročník, pupava a chrpa, čičorka a mateřídouška. Lokality představují vesměs na jih exponované svahy s jalovcem – bývalé ovčí pastviny.

Lomy, pískovny

Zvláštním typem lokalit jsou opuštěné lomy, pískovny a výsypky starých dolů. Surová hornina, strmé svahy a někdy i specifický chemismus podkladu způsobují sníženou konkurenci ve vegetaci, která vyhovuje druhům teplomilných trávníků. Rozvolněný charakter vegetace a osluněné plošky lákají řadu druhů hmyzu.

Po ukončení pastvy nebo těžby trávníky zarůstají lesem nebo křovinami a jejich hodnota klesá. Snažíme se proto lokality vhodnými (i když někdy razantními) způsoby obnovit.

Přejít nahoru