Práce pro přírodu se neobejde bez základního finančního, personálního i materiálního zabezpečení.

Pro opatření na lokalitách, třeba výřez křovin, je třeba najít finanční zdroje, aby bylo možné koupit benzín do motorové pily. Stejně tak je třeba zaplatit tisk map, do kterých se zakreslují nálezy rostlin nebo koupit síťku, se kterou se na exkurzích loví v tůňce larvy vodního hmyzu. Pro zajištění naší práce využíváme státní dotační programy i granty nestátních fondů. Velký dík patří všem, kteří pracují na lokalitách jako dobrovolníci. Oceňujeme každý příspěvek pro podporu naší činnosti.

Věnujte finanční dar ČSOP Vlašim na účet 322147339/0800, do zprávy pro příjemce vyplňte „PSPPP“. Pokud uvedete i své jméno a kontakt, budeme Vám moci zaslat potvrzení o poskytnutém daru.