Na každém pozemku se dá vytvořit kousek místa pro přírodu.

Zahrada

Zahrada umožňuje vytvořit řadu zákoutí a příležitostí i pro rostliny a živočichy. ČSOP realizuje již řadu let program „Živá zahrada“. Na webu programu www.zivazahrada.cz je shromážděna řada zkušeností a námětů jak vytvořit hmyzí hotel, skalku nebo krmítko. Kromě toho je možné nechat jeden kout zahrady jen tak – ocení to třeba babočka kopřivová !

Louka

Druhově bohaté květnaté luky jsou vzácností. Kvetoucí byliny podpoříme posunem seče louky až do doby po odkvětu bylin – aby stačily vytvořit semena. Zdá se Vám, že z krajiny zmizeli motýli? Zkuste při sečení Vaší louky ponechat část (třeba 1/4) neposečenou a vrátit se ji posekat až za tři týdny. Houseky tak získají cenný čas k dokonční vývoje.

Obnova luk

Obnově travních porostů z orné půdy se dlouhodobě věnuje ČSOP v Bílých Karpatech. Své zkušenosti shrnuli v metodické publikaci. Zajímavým způsobem obnovy luk je mulčování zeleným senem, přivezeným z druhově bohaté louky v okolí. Z usušeného sena vypadají na půdu semínka a stanou se základem nové louky. Obdobně lze obohatit stávající druhově chudou louku.

Les

V lese je žádoucí ponechávat alespoň nějaké množství dřeva větších rozměrů. Ponechávané dřevo může mít podobu výstavků listnáčů ponechaných při těžbě – v dutinách v kmenech pak hnízdí ptáci. Ležící kmeny pak osidlují četné druhy saproxylických hub včetně vzácných druhů. Ponechaného dřeva nemusí být mnoho, někdy postačí jediný „pořádný“ kmen.

Sad

U ovocných stromů jsou jednoznačně vhodnější vysokokmeny. I když to bude se sběrem úrody trochu složitější, vysokokmeny poskytují hnízdní příležitosti pro drobné pěvce, v kmenech žijí pestře zbarvení brouci krasci. A konečně sad s vysokokmeny vypadá v krajině o dost lépe než plantáž se zákrsky.