Mokřadní louka u Sedmpán

Mokřadní louka nedaleko Sedmpán byla dlouho neobhospodařována. Populace českých orchidejí – prstnatců májových (Dactylorhiza majalis) díky tomu z louky téměř zmizela. Obnova sečení louky PSPPP umožňuje návrat prstnatců zpět na louku.

Lokalita sousedí s náspem zrušené železniční trati z Trhového Štěpánova do Dolních Kralovic – pozoruhodnou stavbou je např. kamenný propustek pod tratí.


Kulovité vrby na mokré části louky


Prstnatec májový


Informační tabule


Infotabule