Přírodní památka V olších

Přírodní památka “V olších” se nachází nedaleko Miličína na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje. Předmětem ochrany je zde přírodě blízká olšina s bohatým podrostem bledule jarní (Leucojum vernum).

PSPPP má lesní pozemek pronajat od vlastníka (kterým je Obec Miličín) na 50 let, včetně mokřadní louky která tvoří ochranné pásmo přírodní památky. PSPPP zajišťuje údržbu informačního systému na lokalitě (značení, informační tabule) a sečení louky.


Značení je dílem PSPPPP


Olšina s porosty kvetoucích bledulí


Bledule jarní


Infotabule

Zpět na Lesy