Přírodní památka Částrovické rybníky

Soustava tří rybníků a mokřadů, ležící nedaleko dvora Částrovice v CHKO Blaník. Částrovické rybníky byly vyhlášeny v roce 2001 Správou CHKO Blaník jako přírodní památka. ČSOP Vlašim vlastní horní z Částrovických rybníků – Machlov, který byl obnoven z prostředků Operačního programu životní prostředí. Dnes je lokalitou hojného výskytu skokanů zelených (Rana kl. esculenta).

Mokřadní louka pod rybníky hostí vzácnou květenu – prstnatce májové (Dactylorhiza majalis), vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata) a všivec lesní (Pedicularis sylvatica). ČSOP Vlašim zajišťuje pravidelné sečení louky ve spolupráci se Správou CHKO Blaník.


rybník Machlov


práce v zátopě rybníka Machlov


prstnatec májový


Infotabule