Smrčiny

Mokřady u osady Palčice jsou jednou z nejlepších lokalit výskytu vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) na Podblanicku. Díky vysoké hladině podzemní vody je plocha trvale zamokřena, ve vlhkých letech se objevují i vodní plošky. I přes značné zamokření vyžadují mokřady kosení, které je v tomto případě velmi náročné a namáhavé – kosí se ručně. ČSOP Vlašim kosí část mokřadů sousedící s lesem.

         

Prstnatec májový                                       Vachta trojlistá

         
Podmáčená plocha s vachtou                                            Infotabule