Mokřadní louka u Sušetic

Mimořádně cenná mokřadní louka je ukázkou druhově bohaté louky na Jistebnicku – oblasti České sibiře. Louka je typická početným výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) a dalších mokřadních rostlin – rdesno hadí kořen (Bistorta major) nebo  kokrhel menší (Rhinanthus minor). Na lokalitě dlouhodobě hospodaří na rodovém majetku místní zemědělec, ČSOP Vlašim monitorije stav populací vzácných rostlin.

mokřadní louka s prstnatci

prstnatec májový