Přírodní rezervace Podhrázský rybník

Velký rybník ležící v údolí pod masivem Džbány – Žebrák. Významná ornitologická lokalita – tahová zastávka ptactva, hnízdiště vodních a bahenních ptáků. Výskyt řady vzácných ptáků byl vázán na volné mokřady na okrajích rybníka, které ale zarostly vrbami nebo byly rozorány. ČSOP Vlašim zpracoval pro přírodní rezervaci plán péče, který stanovil např. obnovu podmáčených luk kolem rybníka.

 
Podhrázský rybník                                                        Rákosiny v zhlaví rybníka