Přírodní rezervace Rybník Pařez

Rybník Pařez je přírodní rezervací na Vysočině. Přírodě blízké hospodaření je na rybníce zajištěno dohodou s vlastníkem. PSPPP zpracoval na lokalitu návrh plánu péče. V břehových porostech rybníka roste početná populace ďáblíku bahenního (Calla palustris), na okolních mokřadech třtina nachová (Calamagrostis purpurea) nebo mochna bahenní (Potentilla palustris).

            
ďáblík bahenní                                                                         litorální porosty rybníka

Zpět na Mokřady