Louka u Sedlčského rybníka

Louka nedaleko Sedlečského rybníka u Vrcholových Janovic je pozoruhodná výskytem hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe). PSPPP zde provedl potlačení třtiny v okrajích louky. Hospodaření na lokalitě je zajištěno dohodou s hospodařícím zemědělcem.
Vlastní Sedlečský rybník je významnou ornitologickou lokalitou. Kromě labutí velkých (Cygnus olor) se vyskytuje početně lyska černá (Fulica atra), potápka roháč (Podiceps cristatus) a další vodní ptáci.
PSPPP lokalitu pravidelně monitoruje.


Sedlečský rybník


hořec hořepník