Louka u Sedlečského rybníka

Louka nedaleko Sedlečského rybníka u Vrcholových Janovic je pozoruhodná výskytem hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe). ČSOP Vlašim zde provedl zásahy pro potlačení třtiny v okrajích louky. Na lokalitě hospodaří místní zemědělec.
Vlastní Sedlečský rybník je významnou ornitologickou lokalitou. Kromě labutí velkých (Cygnus olor) se vyskytuje početně lyska černá (Fulica atra), potápka roháč (Podiceps cristatus) a další vodní ptáci. ČSOP Vlašim lokalitu pravidelně monitoruje.


Sedlečský rybník


Hořec hořepník