Přírodní památka Hadce u Hrnčíř

Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 nacházející se nedaleko Kamberka. Hadcový bor a současně jedna ze dvou existujících lokalit kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii). Vzácně se tu objevuje i sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium). ČSOP Vlašim lokalitu pravidelně monitoruje a ve spolupráci s vlastníkem – Obcí Kamberk – provádí na lokalitě zásahy na záchranu populace kuřičky – strhávání drnu, čištění lesních porostů. Na lokalitě je umístěna informační tabule. Na lokalitě proběhly probírky lesních porostů v rámci projektu LIFE.


kuřička hadcová


hadcový bor


informační tabule


Informační tabule