Roudný

Bývalé kalojemy zlatodolu vytváří svým uloženým jemnozrnným sedimentem specifickou lokalitu, která byla vyhlášena jako přírodní památka Roudný. Vyskytují se zde druhy teplomilného hmyzu, druhy acidofilníc trávníků ale i tolije bahenní (Parnassia palustris) nebo kruštík bahenní (Epipactis palustris) na zcela netypických stanovištích. ČSOP Vlašim provedl celkovou revitalizaci lokality odstraněním borového porostu a vytvořením nových sukcesních ploch.


zarůstající plochy v přírodní památce před prosvětlením


obnažený povrch výsypek vyhledává teplomilný hmyz (stav před prosvětlením)