Remízy u Býkovic

Základem pro remízy u Býkovic v centru CHKO Blaník byly vykoupené pozemky v blocích orné půdy. Po dohodě se zemědělci byla na pozemcích realizována výsadba remízů, kterými byly v blocích orné půdy vytvořeny jakési „nášlapné kameny“ pro volně žijící živočichy. Do remízů byly vysazeny domácí dřeviny a keře jako např. dub letní (Quercus robur) a kalina obecná (Viburnum opulus). Remízy tak budou fungovat jako ostrůvky přírody s potravou i ukryty pro ptáky i savce.

         

Výsadba remízu.                                                               Výsadba remízu.