Sad krajových odrůd Jetřichovice

Sad krajových odrůd leží při silnici Jetřichovice – Vrchotice. Jedná se o starý vysokokmenný sad, který patří k typickým krajinným prvkům Podblanicka. Tento typ sadů byl umístěn na kraji obcí a tvořil přechod mezi vesnicí a okolní krajinou.  PSPPP zde provádí údržbu sadu – stromy jsou ošetřovány, plochy jsou přepásány. Pro návštěvníky je zde instalována informační tabule.

Sad je zapojen do projektu “Krajové odrůdy ovocných dřevin” ČSOP. Z dalších lokalit jsou sem umisťovány prostřednictvím roubů staré vzácné odrůdy ovocných stromů. Tyto odrůdy jsou adaptovány na klimatické podmínky Podblanicka, trpí méně škůdci a chorobami. Sad krajových odrůd tak přispívá k zachování pestrosti ovocných dřevin na Podblanicku.

       
sad s pastevními ohradníky                                             vysokokmeny ovocných stromů

         Infotabule
výsadba nových stromků

Zpět na Sady, památné stromy