Zámecký park Vlašim

O zámecký park ve Vlašimi se PSPPP zajímá od počátku své činnosti. V návaznosti na realizované projekty obnovy dřevin a vodních prvků parku pozemkový spolek pečuje o nivní louky v parku. PSPPP má pronajat od vlastníka (Město Vlašim) “Starý hrad” s expozicí historie parku a “Vlašimskou bránu”, ve které je umístěna Podblanická galerie. Park je součástí evropsky významné lokality Vlašimská Blanice s výskytem brouka páchníka hnědého (Osmoderma eremita). PSPPP zpracoval projekt na zásahy do stromů v parku a okolí směřující k zajištění vhodných biotopů pro páchníka do budoucna.


řeka Blanice v zámeckém parku


nivní louky u Blanice


páchník hnědý

Zpět na Lesy