Mokřadní louka u Vrbětína

Mokřadní louka u Vrbětína leží na okraji přírodního parku Kaliště-Džbány. Na louce se vyskytují zbytkové populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a všivce lesního (Pedicularis sylvatica). Louka je v současnosti sečena místním hospodářem, PSPPP na lokalitě pouze sleduje stav populací vzácných rostlin.

 
mokřadní louka


všivec lesní


třeslice prostřední