Farma Louňovice pod Blaníkem

Jedním z prvních spolupracujících zemědělců byl ing. Matuška z Louňovic pod Blaníkem. Jeho farma hospodaří na pozemcích v 1. a 2.zóně CHKO Blaník a také v ochranném pásmu přírodní rezervace. Na pozemcích je řada prvků nelesní zeleně.