Farma Buchov

Farmu Buchov najdete na stejnojmenné samotě nedaleko Postupic na Benešovsku. Farma se rozkládá na pozemcích historické zemědělské usedlosti, kromě tradiční rostlinné výroby se zabývá také ovocnářstvím. V rámci propagace zdravého životního stylu pořádá farma semináře a workshopy. V rámci programu Pozemkového spolku byly vytvořeny u Buchova aleje, remízky a tůně a také naučná stezka.