Farma Křížov

Farma Křížov hospodaří na pozemcích přímo pod vrchem Blaník. Farma se zaměřuje na pěstování černého bezu na květ a plod a to v bio kvalitě. Dále se zabývá chovem ovcí. V rámci programu Pozemkového spolku byly na pozemcích farmy vytvořeny tůně pro obojživelníky.

založený sad černého bezu