Mokřadní louka u Sušetic

Mokřadní louka u Sušetic je jednou z nejhodnotnějších ukázek zachovalého biotopu vlhkých pcháčových luk v okolí Sedlce-Prčice. Na louce dlouhodobě hospodaří rodina majitele pozemku. V rámci spolupráce je louka pravidelně sledována a zjišťována početnost chráněných druhů, např. prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).