Vzpomínka na javor v Třemošnici a jeho majitele – Dr.Rohana

V Třemošnici u Divišova rostl mohutný javor klen. Jeho majitel – Dr.Lubomír Rohan uzavřel v rámci programu Pozemkového spolku dohodu, kterou se zavázal k ochraně tohoto stromu. Strom byl vyhlášen jako památný v roce 1996. V roce 2002 byl strom ošetřen a dutiny zastřešeny. Bohužel v roce 2015 byl strom poškozen vichřicí natolik, že bylo nutné jej skácet. Ani Dr. Rohan již není mezi námi, nicméně vzácný přístup k ochraně památného stromu stojí stále za připomenutí.