Sady, památné stromy

Sady, památné stromy2020-03-31T21:39:35+02:00

Stromy jsou odvěkým průvodcem člověka

Ve stále více uniformní krajině současné doby jsou staré ovocné sady a extenzivní výsadba ovocných dřevin důležitým artefaktem, představující tradiční péči o krajinu a významné kulturní dědictví. Vysokokmenné sady stojí někde na půl cesty mezi divokou přírodou a pravidelně obhospodařovanou krajinou.

Vysokokmeny ovocných stromů představují atraktivní stanoviště pro řadu druhů hmyzu – pestré brouky krasce, motýly martináče nebo včely.  Důvodem pro atraktivitu je silný kmen vznikající dlouhodobým zapěstováním stromů a osluněním kmenů a větví díky volnějšímu sponu stromů v sadu. Množství hmyzu láká do sadu ptáky, např. strakapouda  nebo žlunu. Travní porosty v sadech představují mnohdy kvalitní zbytky ovsíkových luk s kopretinami, zvonky a dalšími bylinami.

Zcela jedinečné jsou památné stromy Podblanicka – význačné lípy, duby nebo javory. Tyto stromy, stojící u stavení nebo v krajině na rozcestích u křížků, mají mnohdy značný historický význam. Kromě toho představují památné stromy i celý soubor úkrytů pro zlatohlávky, mravence, lesní včely i ptáky hnízdící v dutinách. Jedinečnost starých stromů se snažíme zachovat ošetřováním.

Přejít nahoru