Cíl projektu:

Cílem projektu je na 3 lesních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití výše uvedených vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu jsou především dosadby cílových druhů dřevin a ochrana výsadeb a zmlazení těchto dřevin před okusem.

Projekt je zaměřen na následující druhy zařazené v příslušných kategoriích Červených seznamů:

Timarcha metallica mandelinka EN –˃ ohrožený druh
Pluteus hispidulus štítovka huňatá VU –˃ zranitelný druh
Pluteus umbrosus štítovka stinná VU –˃ zranitelný druh
Boloria euphrosyne perleťovec fialkový VU –˃ zranitelný druh
Russula solaris holubinka sluneční VU –˃ zranitelný druh
Lentinellus castoreus houžovec bobří VU –˃ zranitelný druh
Lacerta agilis ještěrka obecná VU –˃ zranitelný druh
Endomychus coccineus pýchavkovník VU –˃ zranitelný druh
Hericium flagellum korálovec jedlový NT –˃ téměř ohrožený druh
Pogonocherus ovatus kozlíček NT –˃ téměř ohrožený druh
Hymenochaete cruenta kožovka purpurová NT –˃ téměř ohrožený druh
Stictoleptura scutellata tesařík NT –˃ téměř ohrožený druh
Abies alba jedle bělokorá LC –˃ málo dotčený druh
Primula veris prvosenka jarní LC –˃ málo dotčený druh
Hohenbuehelia abietina hlívička jedlová DD –˃ chybí údaje

Plánované aktivity a jejich harmonogram:

 • výsadba jedle, lípy a jilmu – říjen, listopad 2021, umístění dvou oplocenek kolem těchto výsadeb – září, říjen 2021
 • výsadba dubů vč. individuálních ochran před okusem zvěří – říjen 2021
 • umístění oplocenek pro ochranu buku, jedle a dubu – září a říjen 2021
 • oplocení přirozeného zmlazení jedle – realizace počátkem roku 2022 (leden až březen)
 • kontroly a případné opravy oplocenek – průběžně do konce projektu (duben 2024)
 • výřez náletových dřevin – září 2021 až březen 2022

Organizační zajištění:

Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Milerová: petra.milerova@csop.cz

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: petr.styblo@csop.cz

Partneři projektu:

ZO ČSOP Vlašim – zajišťuje péči o lokality Kupsova skála a Jehliště

Hamerský potok, z.s. – zajišťuje péči o lokalitu Jindřišské údolí

Výstupy a publicita projektu:

Práce v terénu:

Kupsova skála

 • Od července 2021 do dubna 2022 byly prováděny výřezy náletových dřevin  (bříza, trnka, krušina, vrba jíva, líska).
 • Aktuálně jsou vytvářeny oplocenky, do nichž budou následně zasazeny stromy.
 • V roce 2024 probíhala kontrola a oprava oplocenek
 • Fotogalerie managementu na Kupsově skále

Jehliště

 • Během podzimního a zimního období 2022 byly na Jehlišti vysazeny sazenice jedle bělokoré (500 ks), lípy srdčité (200 ks) a jilmu horského (200 ks). Kolem vysazených stromů byly umístěny dvě oplocenky, které jsou průběžně kontrolovány.
 • V roce 2024 probíhala kontrola a oprava oplocenek
 • Fotogalerie managementu na Jehlišti

Termín realizace: 1. 7. 2021 – 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3201200010

Rozpočet projektu: 1 196 430 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 915 268,95 Kč

Výše dotace SFŽP: 161 518,05 Kč

www.sfzp.cz/norskefondy www.norskefondy.cz www.eeagrants.org

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.