Prales Jehliště

Jehliště je jedlobukový „prales“ na svazích Javorové skály nedaleko Jetřichovic. V malebné krajině Českého Meránu se na úbočí masivu Čertova břemene rozkládá jedna z prvních soukromých „přírodních rezervací“ v České republice. Vlastník lesa zde ve spolupráci s ČSOP Vlašim chrání prales věcným břemenem ochrany přírody, které vylučuje záměrné hospodářské zásahy a umožňuje lesu nerušený vývoj.
V lese je již dnes množství padlého dřeva, potřebného pro řadu druhů hub a saproxylického hmyzu. Z dřevin převažuje buk lesní, jedle bělokorá nebo javor klen. V podrostu najdeme typické druhy bučin, jako je svízel vonný (Galium odoratum). Les je obtížně přístupný, doporučujeme pohyb pouze po turistické stezce na okraji lesa, kde jsou informační tabule.Pro prales je charakteristické padlé dřevo.


Žulové balvany na strmém svahu.


Infotabule