Jinošovské údolí

Jinošovské údolí leží na jih od města Vlašimi. Protéká jím potok Orlina, na kterém je v údolí zbudováno několik rybníků. Rybníky mají  břehové porosty, které přechází ve vrbové křoviny a olšiny. U Galilejského rybníka roste populace ďáblíku bahenního (Calla palustris). Mozaiku údolí doplňují louky a cesty lemované alejí lip. Jinošovské údolí patří k oblíbeným cílům vycházek občanů města Vlašimi.

Rybníky s břehovými porosty skýtají útočiště řadě druhů ptáků, můžeme zde tradičně zastihnout hnízdící labuť velkou (Cygnus olor) a volavku popelavou (Ardea cinerea). Na mokrých loukách v okolí rybníků rostou orchideje prstnatce májové (Dactylorhiza majalis) a další mokřadní druhy.

ČSOP Vlašim hospodaří na rybnících Jírovec, Kačák a Utopenec spolu s přilehlými loukami. Na rybnících a loukách je uplatňováno  hospodaření s ohledem na přítomné druhy rostlin a živočichů, část plochy slouží jako zázemí pro programy druhové ochrany ČSOP. Louka pod Galilejským rybníkem byla v roce 2004 vykoupena do majetku ČSOP s využitím prostředků z celostátní sbírky „Místo pro přírodu“.


Ďáblík bahenní


Lipová alej dosazená PSPPP.


Mokřad nad Galilejským rybníkem


Rybník Kačák


Informační tabule