Přírodní památka Rybníček u Studeného

Přírodní památka se nachází jižně od obce Studený, vlevo od silnice Studený – Těškovice. Jádrem chráněného území je malý rybník s navazujícími mokřadními loukami. Roste zde prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a v mělkém pobřežním pásmu rybníka bohatě ďáblík bahenní (Calla palustris).

ČSOP Vlašim má v nájmu část mokřadních luk, monitoruje stav populací chráněných rostlin a vyvíjí snahy o opravu rybníka.

          
Ďáblík bahenní                                                                             Posečená louka


Rybníček s ďáblíkem