Přírodní památka V olších

Přírodní památka „V olších“ se nachází nedaleko Miličína na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje. Předmětem ochrany je zde přírodě blízká olšina s bohatým podrostem bledule jarní (Leucojum vernum).

ČSOP Vlašim pečuje o území na základě nájemní smlouvy, probíhá zde prosekávání křovin a sledování vodního režimu, který je pro bledule zásadní. ČSOP Vlašim zajišťuje i údržbu informačního systému na lokalitě.


Značení území


Olšina s porosty kvetoucích bledulí


Bledule jarní


Infotabule