Křečovický potok

Drobnější potok s velkým přírodovědným významem zejména algologickým – bylo odtud popsáno několik nových druhů řas, několik druhů zde má jediné známé naleziště v ČR. Potok má cenné břehové porosty s významnou flórou a faunou. Cílem ČSOP Vlašim je uchování přirozeného ekosystému toku.


Potok má přirozený meandrující charakter toku


Rekreačně využité úseky potoka u Křečovic