Nivní louka Sázavy u Chabeřic

Nivní louka u řeky Sázavy představuje ojedinělý nezastavěný meandr řeky Sázavy bez rekreačního využití. ČSOP Vlašim o louku dlouhodobě pečuje ve spolupráci s vlastníkem – Obcí Chabeřice. ČSOP Vlašim na lokaltě provedl výsadby pásů a remízů keřů.

Lokalita je zajímavou ornitologickou lokalitou, s potenciálním výskytem např. chřástala vodního (Rallus aquaticus). Cílem pozemkového spolku je zajištění dosavadního způsobu hospodaření a zábrana zastavění nebo rekreačního způsobu využití.


Louka s vysazeným pásem keřů