Mokřady V boučích u Tisku

Mokřadní louka nedaleko Načeradce u osady Tisek je typickou údolní mokřinou, soustředěnou kolem drobného vodního toku. V nejmokřejší střední části roste typický starček potoční (Tephroseris crispa), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Na sušších okrajích najdeme žlutě kvetoucí hadí mord nízký (Scorzonera humilis). Sečení luk zajišťují hospodařící zemědělci, ČSOP Vlašim zajišťuje monitoring populací vzácných druhů.

          
Starček potoční                                    Květnatá mokřadní louka                                     Prstnatec májový