Mokřadní louka u Starých Práchňan

Mokřadní louka na okraji vsi Staré Práchňany je vytvořena na lučním prameništi, které pro zdejší společenstvo rostlin poskytuje dostatek vody. Z vzácnějších druhů se zde vyskytuje vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Občasnou seč zde zajišťuje vlastník pozemku, ČSOP Vlašim stav společenstva rostlin sleduje se souhlasem vlastníka.

Západně od Starých Práchňan se vyskytuje podél lesa ještě několik dalších zbytků mokřadních louček. Byly bohužel v minulosti odvodněny hlubokými příkopy nebo zarostly náletovými smrky, takže zde kvetoucí vzácnější druhy bylin již nenajdeme.

mokřad


vachta trojlistá


prstnatec májový