Přírodní rezervace Rybník Pařez

Rybník Pařez je přírodní rezervací na Vysočině. V břehových porostech rybníka roste početná populace ďáblíku bahenního (Calla palustris), na okolních mokřadech třtina nachová (Calamagrostis purpurea) nebo mochna bahenní (Potentilla palustris). ČSOP Vlašim zpracoval na lokalitu návrh plánu péče, lokalita je průběžně sledována.

            
ďáblík bahenní                                                                         litorální porosty rybníka