Upolínová louka u Losin

Mokřadní louka ukrytá v hlubokém údolí Losinského potoka je jednou z posledních lokalit upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) na Podblanicku. Hospodaření na lokalitě a zachování populace upolínů je zajištěno smlouvami s vlastníky a spoluprací s místními táborníky. Louka je pravidelně sečena, postupně jsou odstraňovány nálety vrb a olší z krajů louky.

   
upolín nejvyšší                                                                 posečená louka